วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จังหวัดนครราชสีมา 2553

การแข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จังหวัดนครราชสีมา 2553

การเดินทางไปสัมมนาที่ประเทศลาว

หน้าโรงแรมจำปาสักพาเหลด

การสัมมนาและทัศนศึกษาของนักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี

ที่หน้าโรงแรมจำปาสักพาเหลด